Utställning Kungliga klockor #iTiden

I tiden – Kungliga klockor under 400 år invigdes av Kungen den 22 januari 2016 på Kungliga slottet. Över 50 kungliga ur presenterades – flera av dem för första gången – från 1500-talet fram till våra dagar.

Utställningen arrangerades som upptakt till Kungens 70-års dag den 30 april 2016 och visades till och med den 25 september 2016. 

URMAKERI ÄR ETT PRECISIONSHANTVERK och klockor sågs länge som något väldigt exklusivt – vilket gjorde att klockorna utformades med stor konstnärlighet. Klockan som konstföremål gavs stor plats i utställningen. När den moderna epoken randades började uren också bli nyttoredskap som samordnade arbetet på slottet, bland annat visades det ur som reglerade slottsvakternas rutiner under 1800-talet.

Klockorna är än idag en del av det levande slottet. Flertalet klockor i samlingarna fungerar fortfarande och fyller flera hundra år senare alltjämt sin funktion som tidmätare i flera av de kungliga slotten.

i tiden – kungliga klockor under 400 år